PRIVACYVERKLARING NO INK

No Ink neemt jouw privacy serieus. Ik doe mijn best om de gegevens die je aan mij verstrekt op een zorgvuldige manier te verwerken. Deze privacyverklaring geeft je een helder inzicht van de persoonsgegevens die ik verwerk, hoe ik daar mee omga en waarom ik deze gegevens verzamel.

Persoonsgegevens die ik verwerk

Ik verwerk je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van mijn diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan mij verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die ik verwerk:

  • Voor- en achternaam
  • Geslacht
  • Adresgegevens
  • Telefoonnummer
  • E-mailadres
  • Bankrekeningnummer

Met welk doel ik persoonsgegevens verwerk

Ik verwerk jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

  • Het afhandelen van jouw betaling
  • Verzenden van mijn e-mailnieuwsbrief
  • Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om mijn dienstverlening uit te kunnen voeren
  • Om goederen en diensten bij je af te leveren
Contactformulier website

Met het contactformulier op de website kun je mij een vraag of opmerking sturen. Hiervoor gebruik ik je naam, e-mailadres en indien je dit hebt ingevuld je telefoonnummer en bedrijfsnaam. Deze informatie heb ik nodig om contact met je op te kunnen nemen over je vraag.

E-mailnieuwsbrieven

Het kan voorkomen dat ik je e-mailnieuwsbrieven wil sturen om je te informeren over mijn diensten. Steeds houd ik me daarbij aan de eisen die de privacywetgeving daaraan stelt en zal ik je waar nodig voorafgaand toestemming vragen. Je kunt je op ieder moment afmelden doordat er in elke nieuwsbrief een afmeldlink is opgenomen.

Google Analytics

Omdat ik graag wil weten hoe mijn bezoekers de website gebruiken, zodat ik het gebruik van de website kan optimaliseren, gebruik ik Google Analytics. Deze gegevens zijn anoniem en zijn dus niet verbonden aan jouw persoonlijke gegevens.Jouw IP-adres wordt nadrukkelijk niet gebruikt. Ik kan je daarom niet persoonlijk herleiden. Meer informatie over het beleid van Google Analytics kun je hier vinden.

Delen van persoonsgegevens met derden

Ik deel je persoonsgegevens alleen met derde partijen indien dit nodig is voor de uitvoering van de overeenkomst tussen jou en mij. Voor zover vereist zal ik met partijen die namens en in opdracht van No Ink jouw persoonsgegevens verwerken een verwerkingsovereenkomst sluiten. Daarin wordt vastgelegd dat die derde partij ook gehouden is om de privacywetgeving na te komen.

Hoe lang ik persoonsgegevens bewaar

Ik bewaar je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen en om deze gegevens te laten overdragen naar een derde partij. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens.

Indien je bezwaar wilt maken tegen de (verdere) verwerking van je persoonsgegevens kun je dit kenbaar maken per e-mail via ineke@noink.nl. Alle verzoeken worden door mij in behandeling genomen en ik zal je binnen een maand na ontvangst nader informeren.

Bij jouw verzoek kan ik je vragen om je te identificeren door het meesturen van een geldig legitimatiebewijs, om er zeker van te zijn dat jij de juiste persoon bent aan wie de persoonsgegevens toebehoren. Belangrijk is dat je hierbij je BSN en pasfoto afschermt.

Ik wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

Hoe ik persoonsgegevens beveilig

Ik neem de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met mij via ineke@noink.nl.

 

No Ink | mei 2019

Bij vragen neem contact op met: ineke@noink.nl of via M +31 (0)6 15 33 22 80

 

> Download deze Privacyverklaring als .pdf (30kb)